پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول هوشمند فرشتگان ایران
 
 

درج مطلب

 تکلیف روزانه
   روز یکشنبه مورخ 97/02/29
 
                                 ***************
 پایه دوم :  سوال ریاضی داده شود .
 
*********************************************
پایه سوم : امتحان دارد
 
      *********************************************
    پایه چهارم :  دوشنبه آزمون اجتماعی - پلی کپی
 
  *********************************************
    پایه  پنجم : 
 
 امتحان ریاضی - تمرین ریاضی
  
 
   **************************************
    پایه ششم :    پلی کپی حل شود
 
 
 
 **************************************