پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول هوشمند فرشتگان ایران
 
 

درج مطلب

با سلام و احترام

کارگاه کامپیوتر در مجتمع غیر دولتی  هوشمند  فرشتگان ایران  با ظرفیت ده  سیستم کامپیوتری می باشد .

ساعات استفاده از کارگاه کامپیوتر و همچنین حضور مربی در کارگاه و مدرسه در تمام روز های هفته می باشد.

محتوای آموزشی تعیین شده از طرف انستیتو ایز ایران می باشد که  به شرح زیراست:

 • پایه اول: مبانی و ویندوز1, ، نرم افزار نقاشی(paint)
 • پایه دوم: مبانی و ویندوز2,
 • پایه سوم:  واژه پرداز (Word)
 • پایه چهارم: نرم افرار Power point
 • پایه پنجم:نرم افرار Excel
 • پایه ششم .نرم افرار Excel:
 • پایه هفتم: آموزش سخت افزار .اسمبل کردن سیستم . (( Flash
 • پایه هشتم : آموزش سخت افزار .اسمبل کردن سیستم .اینترنت . ((Flash

    پایه نهم : آموزش سخت افزار .اسمبل کردن سیستم .اینترنت . (Flash )

نکات فنی سیستم های کامپیوتری در منزل:

 •  نصب ویندوز7 برای پایه های اول ,دوم
 • نصب آفیس  برای پایه دوم.
 • پیش نیازهای اتصال به اینترنت برای پایه های هفتم تا نهم

نحوه ارزشیابی دانش آموز:

دانش آموزان هر کلاس در ابتدا بصورت گروه های دو نفره سازماندهی شدند به گونه ای که ارزیابی ها علاوه بر هر فرد، بصورت گروهی نیزصورت می پذیرد.

در راستای حضور فعال دانش آموزان در مباحث کلاس و همچنین به منظور تمرین بیشتر، امتیازاتی برای هر دانش آموز در نظر گرفته شده است که شامل چهار قسمت :

 • کار عملی در کارگاه و پرسش و پاسخ کلاسی: پنج امتیاز
 • ارزشیابی عملی : هفت امتیاز
 • نظم و ترتیب: سه امتیاز

همچنین در هر جلسه پس از آموزش، یک تمرین عملی در نظر گرفته می شود که دانش آموزان هر گروه تا انتهای ساعت باید آن را انجام داده و امتیاز مربوطه را کسب نمایند. علاوه بر این در ابتدای هر جلسه، مفاهیم درس قبلی از دانش آموزان پرسیده می شود و با کنفرانس دادن مرور می گردد.

نظم دانش آموزان در رفتن به سایت ، داخل کارگاه و نظم در انجام تکالیف محوله در ارزشیابی پایانی دانش آموز نفش بسزایی دارد.