پیش دبستان، دبستان و متوسطه دوره اول هوشمند فرشتگان ایران
 
 

درج مطلب

 1. تغییر ترازبندی پاراگراف (Change Paragraph Alignment)
 2. پاراگراف تورفته در متن (Indent Paragraphs)
 3. اضافه کردن کادر، خط حاشیه و سایه (Add Borders and Shading)
 4. اعمال سبک ها (Apply Styles)
 5. لینک گذاری در متن (Create Links)
 6. تغییر فاصله بین خطوط و پاراگرافها (…Change Spacing Between)

 

قالب بندی یک پاراگراف این امکان را برای شما فراهم میکند که بتوانید هر پاراگرافی را که نیاز بود، بوسیله تغییر در سبک بکار رفته از دیگر پاراگراف های موجود در متن جدا کرده تا نوشته های آن برجسته تر گردد.برای این کار باید به کادر paragraph که درون سربرگ Home در نوار ابزار اصلی (Ribbon) قرار دارد مراجعه کرد و بنا به نیاز و کاربرد متن تغییرات را در آن اعمال نمود.

microsoftofficeword-5-1

برخی از این گزینه ها از سربرگ Page Layout نیز قابل تنظیم هستند.

microsoftofficeword-5-2

۱-تغییر ترازبندی پاراگراف (Change Paragraph Alignment)

با انتخاب چگونگی هم ترازی متن در کادر Paragraph میتوان انتخاب کرد که متن چگونه و از چه سمتی نوشته شود که این هم ترازیهای متن شامل مواردی می باشند که در تصویر زیر به ترتیب از سمت چپ به راست توضیح داده شده اند:

microsoftofficeword-5-3

 • تراز ازسمت چپ : انتخاب این نوع هم ترازی باعث میشود تا متن تایپی ما از سمت چپ شروع به نوشته شدن کند و در سمت چپ متن و یا پاراگراف هم ترازی وجود داشته باشد. بطور مثال این گزینه بیشتر در تایپ اعداد و زبان انگلیسی  مورد نیاز است.
 • هم ترازی از مرکز: با انتخاب این گزینه متن از وسط خط به دو طرف آن نوشته خواهد شد و این هم ترازی برای خطوط در مرکز متن یا پاراگراف قرار دارد.
 • تراز از سمت راست : در این نوع هم ترازی متنی را که تایپ میکنیم از سمت راست شروع به نوشته شدن میکند و یکسان بودن خط های پاراگراف و یا متن از سمت راست مشهود است. بطور مثال این نوع هم ترازی در تایپ متن در زبان شیرین فارسی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • هم ترازی کل خطوط: با انتخاب این نوع از هم ترازی تمام خط های پاراگراف بطور کلی در سمت چپ و راست هم تراز و پر میشوند.

نکته: هم ترازی کل خطوط شامل انواع دیگری نیز می شود که بنا به نیاز با کلیک بر روی فلش کوچک کنار آن و از پنجره باز شده نمونه مورد نظر را میتوان انتخاب نمود.

microsoftofficeword-5-4

نکته: برای هر پاراگراف میتوان بطور جدا گانه از تراز بندی های متفاوت  استفاده نمود. برای این کار کافیست قبل از شروع به تایپ پاراگراف ، تراز بندی مورد نظر را انتخاب کنید و یا بعد از نوشتن آن با انتخاب کردن پاراگراف مورد نظر تراز بندی آن را تغییر دهید.

نکته: با استفاده از گزینه هایی که در تصویر زیر مشخص شده اند میتوان به ترتیب و از چپ :

microsoftofficeword-5-5

 • در کنار پاراگراف و ابتدای آن اشکال قرار داد کرد، که این شکل در حالت پیش فرض بر روی دایره ای تو پر قرار دارد و با کلیک بر روی این گزینه به اشکال بیشتر دسترسی خواهید داشت.
 • در کنار هر پاراگراف می توان شماره گذاری نمود که البته این گزینه بطور پیش فرض بر روی شماره گذاری قرار دارد و با کلیک بر روی آن از کادر باز شده سایر گزینه های که شامل انواع شماره بندی  توسط اعداد و حروف است را نیز میتوان بنا به نیاز انتخاب نمود.
 • با انتخاب این گزینه میتوانید پس از شماره گذاری هر پاراگراف، زیر مجوعه های آن را نیز به آسانی با شمارگان زیر مجموعه ای مشخص کنید. البته این گزینه نیز دارای زیر مجموعه های زیادی است که با کلیک بر روی آن و انتخاب مورد مورد نظر از کادر باز شده می توان از این امکان استفاده نمود.

۲-پاراگراف تورفته در متن (Indent Paragraphs)

 • دو گزینه که در تصویر زیر نشان داده شده است، برای کنترل پاراگراف می باشد که توسط این گزینه میتوان پاراگراف را به صورت از چپ به راست و بلعکس قرار داد. برای چپ و یا راست قرار دادن پاراگراف منتخب کافی است از این دو گزینه با کلیک بر روی گزینه چپ (left to right)، پاراگراف را از چپ به راست و با انتخاب گزینه راست (Right to left) پاراگرافی که در آن قرار دارید را از راست به چپ قرار دهید.

microsoftofficeword-5-6

 • پس از تعیین سمت نوشتاری متن، نوبت به توضیحات تو رفتگی پاراگراف میشود. برای این کار کافی است بر روی گزینه های تو رفتگی که در شکل زیر نشان داده شده اند استفاده نمایید. قابل به ذکر است با گزینه سمت چپ (Decrease indent) میتوانید تورفتگی از چپ به راست اعمال کرده و گزینه سمت راست (Increase Indent) تورفتگی را از سمت راست به چپ ایجاد کنید.

microsoftofficeword-5-7

نکته: برای تورفتگی بیشتر پاراگراف، می توانید با کلیک های بیشتر بر روی این گزینه ها مقدار تورفتگی را کمتر و یا زیاد کنید.

 • روش دیگر برای تنظیم مقدار تو رفتگی این است که بر روی فلش کوچکی که در گوشه راست کادر گروه Paragraph وجود دارد کلیک کرده، سپس مقادیر و گزینه های indention را به نسبت مورد نیاز تغییر دهید.

microsoftofficeword-5-8

نکته: این تغییرات در نوشته هایی که بصورت تست در زیر این پنجره قرار دارد (کادر Preview) قابل مشاهده می باشد.

۳-اضافه کردن کادر، خط حاشیه و سایه (Add Borders and Shading)

 • برای اضافه کردن حاشیه یا کادر بر روی پاراگراف و یا متن مورد نظر خود کافی است که از کادر گروه paragraph طبق تصویر زیر، از گزینه مربوط به خط های حاشیه و کادر ها قرار دارد با نام Button Border استفاده نمایید. با کلیک بر روی فلش کوچکی که در کنار این گزینه قرار دارد، کادری باز میشود که شامل انواع مختلفی از این کادر ها و حاشیه هاست و به تناسب نیاز می توان از این کادر ها و خطوط حاشیه استفاده نمود.

microsoftofficeword-5-9

 • بوسیله گزینه رنگ که در کنار آن قرار دارد، می توانید رنگ کادر، خط حاشیه و یا رنگ متن کادر رسم شده را انتخاب کنید.  رنگ مورد نظر با کلیک بر روی فلش کوچکی که در کنار این گزینه قرار دارد، قابل تنظیم و تعویض می باشد.

microsoftofficeword-5-10

۴-اعمال سبک ها (Apply Styles)

سبک های متفاوتی برای پاراگراف های نوشته شده و یا انتخاب شده و جود دارد. در سربرگ Home و با رجوع به کادر گروه Style، این سبک ها را بصورت دلخواه و یا با توجه به نیاز خود می توانید بر روی پارا گراف ها اعمال کنید. توجه کنید که با کلیک بر روی فلش کوچک کنار این کادر و با توجه به نمونه سبک های ارایه شده میتوانید سبک مورد نظر را انتخاب و به کار ببرید.

microsoftofficeword-5-11

۵-لینک گذاری در متن (Create Links)

در متونی که توسط برنامه ورد نوشته میشوند، گاهی لازم است که لینک یک مطلب، سایت و یا هر لینکی از وبسایتی در متن و یا بر روی کلمه ای خاص قرار گیرد. برای این کار کافی است که کلمه یا قسمتی از متن را که باید لینک مورد نظر را روی آن قرار دهید را انتخابی (Select) کنید و سپس از سربرگ Insert در نوار ابزار اصلی یا (Ribbon) و در کادر مربوط به گروه Links گزینه Hyperlink را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه پنجره ای باز میشود که با وارد کردن لینک مورد نظر در کادر آدرس (که در شکل دوم مشخص شده) این قسمت از متن و یا کلمه منتخب را به لینک متصل کنید.

microsoftofficeword-5-12

microsoftofficeword-5-13

۶-تغییر فاصله بین خط ها و پاراگرافها (Change Spacing Between Paragraphs and Lines)

برای این کار دوروش وجود دارد:

 • ابتدا از کادر گروه Paragraph گزینه Line spacing را که در تصویر زیر نشان داده شده را انتخاب کنید و با کلیک بر روی فلش کوچک کنار آن می توان مقدار فاصله بین خطوط و پاراگراف ها را به اندازه مورد نیاز تغییر داد.

microsoftofficeword-5-14

 • میتوانید برای تغییر این مقادیر برای نوشتن متن، بر روی فلش کوچک کنار کادر گروه پاراگراف کلیک کرده و از پنجره باز شده مقادیر نوشته شده در کادر Spacing را بنا به نیاز خود تنظیم کنید.

microsoftofficeword-5-15

نکته: این تغییرات در کادر زیر آن(کادر Preview) ، که نوشته وجود دارد قابل مشاهده و تست میباشد.