درج مطلب
تلفن پیش دبستان و دبستان:    44324738 44324737
فکس:  44323898   
آدرس: 
    ابتدای شهران، انتهای کوی لاله، جنب ورزشگاه شهیدان دستجردی، پلاک2