درج مطلب
تلفن راهنمایی (متوسطه اول):   44357336  -  44357337 
 فکس:  44323898   
آدرس: 
    ابتدای شهران، انتهای کوی لاله، جنب ورزشگاه شهیدان دستجردی، پلاک2